Projekt
Utvecklingsprojekt - 62876

REIMA – Rohkeutta ja elinvoimaa innovaatioista maaseudulle

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

01.05.2018 - 19.04.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Reima-hankkeessa keskitytään edistämään maaseudun yrittäjistä ja yrityksistä lähtöisin olevien innovaatioiden kehittymistä kohti kaupallista menestystä. Reima-hankkeen lähtökohtana on ideoiden edistämiseen liittyvän osaamisen kasvattamien, ei suora liiketoiminnan kehittäminen, johon on olemassa omia toteutustapojaan jo riittävästi. Reima-hankkeen toteutus kostuu neljästä työpaketista, joiden kautta varmistetaan koulutuksen osallistujien tunnistaminen, koulutussisältöjen räätälöinti kohderyhmän mukaan, koulutuksen korkealaatuinen ja erilaiset taustat huomioiva toteutus sekä oppimisen arviointi ja kehittymisen jatkosuunnittelu. Varsinainen koulutuksellinen sisältö tähtää osaamisen lisäämiseen tuote- tai palveluidean kehittämiseen liittyen aina ideasta kohti kaupallistamista. Koulutus perustuu valmennusajatteluun, jossa koulutettavat tekevät varsinaisen kehittämistyön soveltamalla opittua sisältöä oman ideaansa. Edellä kuvattua kehittämistyötä tuetaan oppilaitosten erityistoimenpiteellä, joka keskittyy ammatillisen kehittymiseen ja osaamisen uudistamiseen. Tutkintoon johtava koulutus ja oppilaitosten perustoiminta on rajattu hankerahoituksen ulkopuolelle, mutta koulutuksellinen sisältö luo tarvittaessa yhteyden myös näihin opintoihin. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Saimaan ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattiopisto Sampo. Yhdessä yrittämisen asiantuntijoiden kanssa kehitetyn sisällön päätavoitteena on toteuttaa koulutuskokonaisuus tuote- ja palvelukehitykseen liittyen, jonka avulla kohderyhmän osaaminen oman liiketoiminnan kehittämisessä, kasvattamisessa tai uuden liiketoiminnan aloittamisessa kehittyy merkittävästi. Hankkeen tulokset tähtäävät osaamisen kehittymiseen tavalla, joka vastaa tulevien vuosien haasteisiin maaseudun toimintaympäristössä. Reima-hanke toteutetaan vuosien 2018-2020 aikana. Hankkeen tuloksena syntyvä lisääntynyt osaaminen heijastuu maaseudun yritysten elinvoimaisuuden kasvuna ja liiketoiminnan kehittymisenä positiivisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

62876

Startdatum

01.05.2018

Slutdatum

19.04.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner