Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 82937

Renovering och förnyande av toalettutrymmen

TÄKTER UNGDOMSFÖRENING R.F.

14.10.2018 - 17.10.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Byggande av nya toalettutrymmen, inklusive inva wc. De gamla toalettutrymmena är från 1980-talet och hela lokalens vattenförsörjning leds via dessa utrymmen. Golvet är fuktskadat och utrymmena oändamålsenliga enligt dagens krav. Vatten, avloppsrör och avloppsbrunn bör förnyas i samband med renoveringen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

82937

Aloituspäivämäärä

14.10.2018

Loppumispäivämäärä

17.10.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt