Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 161445

Renoveringsprojekt Rödskog skola

Pro Rödskog ry; Pro Rödskog rf

15.05.2021 - 02.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

I april 2021 undertecknar Pro Rödskog rf. köpebrev och 30-årigt arrendekontrakt med med Esbo stad om äganderätten till Rödskog gamla skolbyggnad i norra Esbo. Därefter vidtar renovering av köks- och toalettutrymmen enligt utredning och kostnadskalkyl utförd hösten 2020 av konsultbolaget AFRY (fd Pöyry). Föravtal om planering av byggskedet har ingåtts med Martens Arkitekter (FO-1353355-1) och byggföretaget Morak Ab (FO-1610619-2). Esbo stads tekniska sektion är införstådd, Esbo stadsmuseum förordar och föreningen ber i mars-april offerter för enskilda renoveringsskeden samt installation av anslutningar, maskiner och övrig teknik. Offerter skall ges inom de ramar AFRY har beräknat. Föreningen söker även offerter för övergång från nuvarande oljeeldning till kolneutralt alternativ. Målsättningen är att utföra renoveringen i rask takt 2021, så att den egentliga verksamheten kan inledas våren 2022.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

161445

Startdatum

15.05.2021

Slutdatum

02.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner