Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 161445

Renoveringsprojekt Rödskog skola

Pro Rödskog ry; Pro Rödskog rf

14.05.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

I april 2021 undertecknar Pro Rödskog rf. köpebrev och 30-årigt arrendekontrakt med med Esbo stad om äganderätten till Rödskog gamla skolbyggnad i norra Esbo. Därefter vidtar renovering av köks- och toalettutrymmen enligt utredning och kostnadskalkyl utförd hösten 2020 av konsultbolaget AFRY (fd Pöyry). Föravtal om planering av byggskedet har ingåtts med Martens Arkitekter (FO-1353355-1) och byggföretaget Morak Ab (FO-1610619-2). Esbo stads tekniska sektion är införstådd, Esbo stadsmuseum förordar och föreningen ber i mars-april offerter för enskilda renoveringsskeden samt installation av anslutningar, maskiner och övrig teknik. Offerter skall ges inom de ramar AFRY har beräknat. Föreningen söker även offerter för övergång från nuvarande oljeeldning till kolneutralt alternativ. Målsättningen är att utföra renoveringen i rask takt 2021, så att den egentliga verksamheten kan inledas våren 2022.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

161445

Aloituspäivämäärä

14.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt