Projekt
Utvecklingsprojekt - 22475

Renstrandsträskets vårdprojekt

Renstrandsträskets vårdförening rf, Renstrandträsketin hoitoyhdistys ry

31.03.2017 - 25.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Renstrandsträsket är ett litet träsk, beläget i Jackarby Borgå, som håller på att växa igen. Träskets vattenstånd idag är så gott som en meter lägre än på 1900-talets början. Träsket förbinds med en bäck till Lill-Pernåviken. Träsket måste restaureras och Renstrandsträskets vårdförening grundades år 2011. Vårdföreningen har baserat på observationerna i en förundersökning som gjorts för träsket beslutat att restaurera träsket genom att förnya dammen och höja vattenståndet i träsket, kombinerat med sedimenteringsbassänger i träskets olika inlopp för att förhindra ny uppslamning. För att genomföra restaureringen ska vårdföreningen beställa en plan för genomförandet och uppgörandet av behövliga myndighetsdokument. Planen ska också fungera som en kostnadskalkyl för restaureringen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

22475

Startdatum

31.03.2017

Slutdatum

25.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner