Projekt
Utvecklingsprojekt - 265246

Restart – seniorer som erkänd resurs för företag och samhälle

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet Restart, med en varaktighet på två år, syftar till att hålla seniorer aktiva inom arbetslivet genom mentorskap, rådgivning och utbildning, istället för att de går i pension. Denna åtgärd motverkar arbetskraftsbrist i vissa sektorer. Aktiva seniorer förstärker samhällets ekonomi och ökar skatteintäkterna. Genomförandet sker med Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Kimitoöns kommun. Projektet fungerar som en pilot med målet att expandera till fler regioner. Projektets vision är att stärka seniorers närvaro på arbetsmarknaden. Kortsiktigt är målet att seniorer bibehåller sina kompetenser, inklusive digital kunskap, samtidigt som de har en balans mellan jobb och fritid. Långsiktigt bidrar projektet till ekonomin genom att ändra attityder mot seniorarbetskraft. Förväntade utfall innefattar att seniorer, som antingen arbetstagare eller företagare, aktivt bidrar till arbetsmarknaden, vilket gynnar deras personliga utveckling och minskar känslan av isolering. Företag börjar se seniorer som en tillgång. Det bredare samhället gynnas av större arbetskraft och ekonomisk tillväxt samt minskad isolering bland äldre. Projektets målgrupp består av seniorer som vill förlänga sin yrkesverksamma tid, företag som ser värdet i att anställa seniorer, och organisationer med äldre medlemmar. Hela samhället drar nytta av en utökad arbetskraft, bättre ekonomiska förutsättningar för äldre och minskad ensamhet.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

265246

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner