Projekt
Allmännyttiga investeringar - 128895

Restaurering av naturbeten Mångstekta

Nordlund Andreas Jan-Olof

01.04.2020 - 01.12.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Restaurering av ca 5,5 ha skog & ängsmark som skall stängslas in för att betas av mjölkkor som tagits ur mjölkproduktion. Stora delar av betet behöver röjas upp från träd/buskar/sly för att djuren skall kunna beta samt sätta upp staket. Vi kommer sätta upp trästolpar med elstängsel i. Vi kommer göra allt arbete själva.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

128895

Startdatum

01.04.2020

Slutdatum

01.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner