Hanke
Allmännyttiga investeringar - 128895

Restaurering av naturbeten Mångstekta

Nordlund Andreas Jan-Olof

31.03.2020 - 30.11.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Restaurering av ca 5,5 ha skog & ängsmark som skall stängslas in för att betas av mjölkkor som tagits ur mjölkproduktion. Stora delar av betet behöver röjas upp från träd/buskar/sly för att djuren skall kunna beta samt sätta upp staket. Vi kommer sätta upp trästolpar med elstängsel i. Vi kommer göra allt arbete själva.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

128895

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.11.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt