Hanke
Utvecklingsprojekt - 26669

Resurseffektivitet och Kimitoöns företag

Kimitoöns kommun

30.04.2016 - 06.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektet består av ett utredningsarbete som ska utmynna i en rapport om vilka förutsättningar och konkreta åtgärder Kimitoöns företag kan göra för en större resurseffektivitet i sin verksamhet. Tankegångarna är hämtade från cirkulär ekonomi, men anpassade till våra lokala förhållanden och breddade att gälla även immateriella resurser. Rapporten förväntas leda till ett nytt, större samarbetsprojekt där deltagarna i denna utredning kan samarbeta djupare med flera lokala företag.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

26669

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

06.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt