Projekt
Utvecklingsprojekt - 26669

Resurseffektivitet och Kimitoöns företag

Kimitoöns kommun

01.05.2016 - 06.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet består av ett utredningsarbete som ska utmynna i en rapport om vilka förutsättningar och konkreta åtgärder Kimitoöns företag kan göra för en större resurseffektivitet i sin verksamhet. Tankegångarna är hämtade från cirkulär ekonomi, men anpassade till våra lokala förhållanden och breddade att gälla även immateriella resurser. Rapporten förväntas leda till ett nytt, större samarbetsprojekt där deltagarna i denna utredning kan samarbeta djupare med flera lokala företag.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

26669

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

06.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner