Hanke
Utvecklingsprojekt - 28049

Resurssitehokas Maanosaaja

Envitecpolis Oy

01.05.2016 - 28.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Resurssitehokas Maanosaaja -hankkeen tavoitteena on tarjota Maanosaaja® -osaamista tiedonvälityksen keinoin mahdollisimman monelle asiasta kiinnostuneelle eteläsavolaiselle taholle, erityisesti Etelä-Savon hot spot -alueiden viljelijöille. Hankkeen tuloksena: - Maanosaaja® -sivustolle on rekisteröitynyt vähintään 300 osallistujaa. Osallistujalla tarkoitetaan viljelijöitä/muita toimijoita, jotka hyödyntävät Maanosaaja® -sivustolla olevaa osaamista/materiaalia ja tekevät sen pohjalta sivustolla olevia etätehtäviä. Maanosaajan eri osa-alueiden osalta tavoitteet ovat seuraavat: - Vähintään puolet hankkeeseen osallistuvista tiloista ottaa hankkeen aikana käyttöön ravinteiden kierrätyksen tehostamistoimenpiteitä. Kosteikkohankkeiden osalta tavoitteena on, että hankkeen aikana käynnistyy vähintään 20 kosteikkohankkeen suunnittelu, joista hankkeen aikana lähtee liikkeelle vähintään 5 kosteikkohanketta. - Hankkeen aikana toteutuu vähintään 5 ja tuloksena käynnistyy vähintään 25 yritysvetoista uusiutuvan energian investointiprosessia. Vähintään puolet hankkeeseen osallistuvista tiloista ottaa hankkeen aikana käyttöön energiansäästötoimenpiteitä/energianhankintakustannusten pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä - Kehitetään Maanosaaja® -toimintaa edelleen, jotta se on jatkossa entistä resurssitehokkaampaa. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat eteläsavolaiset viljelijät, erityisesti määritetyiltä Etelä-Savon hot spot -alueilta. Muita kohderyhmiä ovat alueen muut asiasta kiinnostuneet tahot (opiskelijat, kuntien maaseututoimet, neuvojat, yhdistykset, jne.) sekä Maanosaaja® -toteuttajat. Hankkeen muita yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä ovat alueen kunnat, viranomaiset, neuvojat, yhdistykset ja alan yritykset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

28049

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

28.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

effektivare stallgödselanvändning
energieffektivitet
miljö
vattenvård
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt