Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 40155

Retisenlammen kunnostus

Laitjärven Osakaskunta

31.05.2017 - 25.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella toteutetaan Retisenlammen kunnostusta poistamalla vesikasvustoa niittämällä kolmena vuonna peräkkäin. Lisäksi kaivetaan pahiten umpeenkasvanut laskuojan suu ensimmäisenä kesänä. Tavoitteena saada yleinen kulkuväylä auki erilaiselle käytölle (melojat, kalastajat ja muu virkistyskäyttö) ja lisäksi parantaa kalojen liikkumista lammen yläosassa olevalle kiviselle koskiosuudelle, joka on ELY-keskuksen toimesta kunnostettu kalojen kutualueeksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

40155

Aloituspäivämäärä

31.05.2017

Loppumispäivämäärä

25.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt