Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 38181

Retkelle Repovedelle – Repoveden reitistön kehittäminen

Metsähallitus

30.09.2017 - 25.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tähän Repoveden kansallispuisto on Kymenlaakson vetovoimaisin luontokohde ja Suomen kansallispuistojenkin kesken valtakunnan kuudenneksi vierailluin. Repoveden aluetta on markkinoitu voimakkaasti eri käyttäjäryhmille viime vuosien aikana, puiston lähialueella tehty kehitystyö reittien ja palveluiden osalta on kantanut hedelmää ja samalla myös Repoveden tunnettuus on kasvanut koko ajan. Kiinnostus Repoveteen ei näytä laantumisen merkkejä mm. sijainti pääkaupunkiseutuun nähden ja paranevat palvelut lähialueilla tuonevat Repovedelle yhä lisää kävijöitä. Retkelle Repovedelle - Repoveden reitistön kehittäminen -hankkeella turvataan kansallispuiston käytön kestävyys kasvavalle käyntimäärälle suosituimmilla reiteillä.. Luontokohteissa, joissa käyntimäärät ovat erityisen suuret on tarpeen turvautua reittien osalta erilaisiin rakenneratkaisuihin, jotta maaston kuluminen ei heikennä alueen vetovoimaisuutta tai luontoarvoja. Hankkeessa tätä ns. kestävöintiä tehdään Ketunlenkillä ja Lapinsalmi-Kuutinkanava välillä. Hankkeessa myös kehitetään vaihtoehtoisia reittejä ja tapoja kokea Repovesi, jotta käynnit jakaantuisivat alueella tasaisemmin maantieteellisesti ja ajallisesti. Repovedelle vesitse saapumista ajatellen kunnostetaan/uusitaan keskeisimpien kohteiden vesiretkeilyrakenteita. Lisäksi hankkeessa lanseerataan nykyiseen reittiverkostoon perustuen rengasreitti Tervajärven ympäri sekä kunnostetaan reittejä helposti tavoitettaviin käyntikohteisiin Saarijärven ja Tervajärven sisääntulojen lähistöllä. Hankkeen toimenpiteitä tehdään erityisesti ajatellen kohderyhmiä, jotka kaipaavat eritasoisia päiväreittejä ja myös reittejä helppoon luonnossa liikkumiseen. Käyntimäärän kasvu itse puistossa pyritään suuntaamaan päiväkäynteihin puiston kapasiteetin lisäksi myös sen vuoksi, että päiväkävijät tukeutuessaan lähialueen palveluihin (majoitus, ruokailut) lisäävät käyntien paikallistaloudellisia vaikutuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

38181

Aloituspäivämäärä

30.09.2017

Loppumispäivämäärä

25.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt