Projekt
Utvecklingsprojekt - 143462

Rientola elää

Vieremän Kylänraitti ry

01.11.2020 - 01.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vieremän Kylänraitti ry toteuttaa Rientola Elää -hankkeen ajalla 1.11.2020-31.10.2021. Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita ovat saada uudistettu Kylätalo, Rientola, kuntalaisten, yhdistysten ja seurojen käyttöön ja kehittää vieremäläisten yhdistysten toimintaa. Käyttöönotto ja toiminnan suunnittelu tapahtuu paikallisille yhdistyksille ja toimijoille kohdennetun tarvekyselyn tulosten sekä hankkeen toteuttajien havaintojen pohjalta. Hankkeen aikana Kylänraitti vastaa Rientolan yleishyödyllisen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat monipuolisen toimintavuoden suunnittelu, käytännön avun tarjoaminen Rientolassa järjestettävien tapahtumien tuottamiseen sekä aktiivisen markkinoinnin ja viestinnän käynnistäminen ja ylläpitäminen kuntalaisten sekä paikallisten yhdistysten välillä. Tavoitteena on, että yhdistystalon toiminta on mahdollisimman monipuolista ja sen käyttö on vaivatonta paikallisille toimijoille. Kylätalon aktiivinen käyttö lisää asukkaiden viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä taajama-alueella. Tavoitteena on myös, että hankkeen tarjoamilla resursseilla voimme olla mukana kehittämässä paikallisten yhdistysten toimintaa. Hankkeen lopputuloksena Rientolassa toimii useita paikallisia yhdistyksiä ja nuorten osallisuus ja aktiivisuus yhdistystoiminnassa on kasvanut. Hankkeen aikana syntyvät uudet toimintamallit- ja tavat tukevat paikallisten asukkaiden monipuolista ja viihtyisää arkea. Hankkeen päätyttyä Rientolassa järjestetään erilaisia tapahtumia sekä yhdistykset ovat saaneet apua oman toiminnan haasteiden selättämiseen ja Rientolan toimintaa on suunniteltu useaksi vuodeksi eteenpäin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

143462

Startdatum

01.11.2020

Slutdatum

01.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner