Projekt
Investeringsprojekt - 279528

Rietajärven kunnostus, vaihe 1

Rietajärvi ry

- 14.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Rietajärven tila on arvioitu vuoden 2007 vesistöseurannassa tyydyttäväksi. Sittemmin järven rehevöityminen on jatkunut, mikä näkyy mm. lummekasvustojen lisääntymisenä. Hanke käynnistää Rietajärven suojelu- ja kunnostustoimenpiteet. Vaiheessa 1 jyrsitään lumpeiden juuristoa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

279528

Slutdatum

14.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Allmännyttiga investeringar i biologisk mångfald

Typ av åtgärd

Allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar för att främja naturens mångfald

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO6

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner