Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 204980

RIISTAN TEURASTUSTILA ELINTARVIKEHUONEISTONA

Ruoveden Metsästysseura ry

30.06.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Uudisrakennus, riistaeläinten teurastus elintarvikehuoneistossa. Tehtyjen selvitysten aikana on tullut selkeästi esille elintarvikehuoneistoksi soveltuvan riistan käsittelytilan tarve. Useamman yhdistystoimijan osoittama myönteinen suhtautuminen kertoo tästä. Toisaalta on käynyt selväksi, ettei muilla toimijoilla välttämättä ole resursseja hankkeen toteuttamiseen. Ruoveden Metsästysseuran toiminta-alueen keskeisyys muihin toimijoihin nähden puoltaa sen aktiivisuutta hankkeessa. Riistan käsittelemiseksi teurastuspaikoissa ruokavirasto edellyttää hygienian hyvää tasoa. Elintarvikehuoneiston kustannukset ovat perinteistä lahtivajaa selvästi suuremmat. Muille kuin metsästäjille lihaa voidaan jakaa vain tarkistetuista elintarvikehuoneistoista tai -laitoksista. Tämä johtaa siihen, että vaikka tarjontaa esim. hirvenlihasta olisi, se ei päädy juurikaan kuluttajille. Ainoa myyntitapa lahtivajoista on kokonainen, teurastamaton eläin. Palasteltuna lihan myynti voi tapahtua hyväksytyn elintarvikehuoneiston kautta. Tällaista tilaa ei Ruoveden keskustan lähialueilla ole. Myöskään siihen sopivaa muuta tilaakohtuullisin rakennuskustannuksin ei ole todettu. Uudisrakennuksella päästään parhaaseen ja kustannustehokkaseen lopputulokseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

204980

Startdatum

30.06.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner