Hanke
Utvecklingsprojekt - 14769

Riistatalouden liiketoimintamallien aktivointi

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 17.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tämän hankkeen tarkoituksena on aktivoida uusien liiketoimintamallien ja toimintatapojen käyttöönottoa riistan taloudellisessa hyödyntämisessä. Liiketoimintamalleina käytetään aineetonta pääomaliiketoimintamallia sekä pääomasidonnaista liiketoimintamallia (Riista-taloudesta ammattimaista liiketoimintaa-raportti, 2014). Hankkeen toimenpiteiden myötä syntyy Keski-Suomen riistatalouden arvonmääritys, uutta liiketoimintaa riistatalouteen sekä yhdessä yritysryhmähankkeiden kanssa käytännön ympäristössä testattu palvelukokonaisuus, jota voidaan monistaa niin Keski-Suomen kuin valtakunnankin tasolla. Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Suomen Riistakeskuksen ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön yhteistyössä toteuttama aktivointihanke luo rakenteen riistatalouden ammattimaiselle hyödyntämiselle ja auttaa eri osapuolia hyödyntämään riistan liiketoiminta-arvoa oman toimintansa näkökulmasta. Toimenpiteet auttavat osapuolia jäsentämään liiketoiminnan vaatimukset korkean jalostusasteen, vientinäkökulman huomioivan metsästystuotteen synnyttämiseksi. Alueellinen verkostotyö koko Keski-Suomen alueella sitouttaa verkoston toimimaan yhteisen tavoitteen eteen. Hankkeen toimenpiteet edistävät kolmea tulostavoitetta: 1) riistatalouden arvonmääritys, 2) kaupallisen metsästyksen liiketoimintamallien levittäminen ja 3) alueellinen verkostotyö koko Keski-Suomen alueella. Toimenpiteet painottuvat aktivointiin, alueelliseen ja valtakunnalliseen viestintään sekä toimijoiden välisten verkostojen ja yhteistyön kehittämiseen. Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2016-31.3.2018. Toiminnan päättymisen jälkeen Keski-Suomi on edelläkävijä riistatalouteen pohjautuvan yritystoiminnan kehittämisessä ja yrityksillä on uusia biotaloutta edistäviä palveluvientituotteita riistatalouden puitteissa. Toteutettua aktivointia voidaan laajentaa valtakunnalliseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14769

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

17.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
aktivitetsturism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt