Hanke
Utvecklingsprojekt - 58757

Robo -hanke

Uuraisten 4H-yhdistys r.y.

31.03.2018 - 28.07.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena hankkeessa on kehittää robotiikan ja automaation liikkuva oppimisympäristö. Hanke edesauttaa peruskoulun robotiikan opetussuunnitelmaa luomalla jatkumoa harrastustoimintaan ja vapaa-aikaan. Tällä hankkeella halutaan tuoda robotiikan osaaminen ja taidot lapsille ja nuorille harrastuksen avulla. Myös peruskoulujen opettajille robotiikka on usein tuntematonta. Hankkeen viestinnän kautta voidaan innostaa myös opettajia käyttämään robotiikkaa ja automaatiota enemmän opetuksessa. Hankkeessa tullaan tekemään teknologia-alaa tutuksi lapsille ja nuorille. Heissä halutaan herättää kiinnostus yhä enemmän tulevaisuudessa kasvavaan teknologian alaan. Hankkeessa halutaan luoda positiivinen ja mahdollisuuksia luova kuva robotiikasta ja automaatiosta. Nuorisovaihdot ovat myös osa Robo -hanketta. Nuoret saavat ohjelmointitaitojen lisäksi hankkeesta kielitaitoa ja taitoa toimia eri kulttuurien parissa. Projektin tuloksina saadaan nuoria, joille koodaaminen, robotiikka ja automaatio ovat tuttuja jo harrastustoiminnasta. Hankkeeseen osallistuville nuorille koulutus ammattiin ja työelämä tulevat olemaan automaation ja robotiikan suhteen helpompaa. Robo -hankkeen tavoitteena on lisätä kiinnostusta teknologia-ammatteja kohtaan, parantaa maaseudun palveluja Uuraisilla sekä edes auttaa Suomen pysymistä teknologia tuotannon kärkimaana. Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat Uuraisten 11-16 -vuotiaat nuoret. Harrastustoiminnan kautta hankkeessa pyritään tavoittelemaan 30- 50 11-13- vuotiasta alakoululaista sekä 12-15 yläkoululaista. Hankkeessa tullaan tekemään 1-2 nuorisovaihtoa, joihin osallistuu 12-15 13- 16 -vuotiaita suomalaista ja itävaltalaista nuorta. Välillisesti hankkeesta hyötyvät paikkakunnan yritykset, koko kunta ja teknologia-ala.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

58757

Aloituspäivämäärä

31.03.2018

Loppumispäivämäärä

28.07.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt