Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 75473

RoboCountryside – Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.10.2018 - 29.08.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Robotiikkataidoista muodostuu tulevaisuudessa uudenlainen kansalaistaito, joka mahdollistaa niin yksilöiden kuin yhteisöjen ja yritysten menestymisen tulevaisuudessa. RoboCountryside - Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan -hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun nuoret ja ikääntyneet sekä työikäiset seuraavien yritysryhmien kautta: maaseudun pää- tai sivuelinkeinoa harjoittavat tai suunnittelevat maatalousyrittäjät, maaseudun tuotanto-, hyvinvointi- ja palvelualan mikro- ja pk-yritykset (alle 50 hlöä työllistävät) sekä kuntapäättäjät ja kehittäjät. Tiedonvälityshankkeen päätavoitteena on jakaa uusinta robotisaatioon (tässä tapauksessa ensisijaisesti palvelu-, teollisuus-, mobiili- ja sosiaalinen robotiikka sekä XR eli laajennettu todellisuus) liittyvää tietoa, vahvistaa maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä tukea teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ja käytäntöön viemistä. Projektin tarkoituksena on luoda tiedottamiseen ja pilotointiin soveltuva liikuteltava, robotisaatioon pohjautuva demonstraatioympäristö, jonka avulla tuetaan maaseudun palveluita ja asumisen edellytyksiä. Tavoitteena on myös vaikuttaa robotiikkaan liittyviin asenteisiin ja vallitseviin organisaatiokulttuureihin. Maaseudun elinvoimaa kehitetään myös tiedonvälityshankkeen toimenpiteitä tukevien investointien avulla, jotka mahdollistavat uusimman teknologian esittelyn ja kokeilun. Tavoitteena on kannustaa ja rohkaista robotiikan kokeilukulttuuriin sekä kokemusten välittämiseen, esimerkiksi uusien palveluiden synnyttämiseksi. Hanke vahvistaa monimuotoista maaseutuasumista ja elinvoimaisuutta aktivoinnilla ja lisäämällä alueen toimijoiden yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta sukupolvirajat ylittäen. Hankkeessa tuetaan maaseudun yrittäjyyden uudistumista välittämällä tietoa ja osaamista roboteista sekä robotiikan tarjoamista mahdollisuuksista niin palveluiden kuin yritystenkin kehittämiseksi. Samalla tarjotaan tietoa ja uudenlaisia keinoja maatalousyrittämiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

75473

Startdatum

01.10.2018

Slutdatum

29.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner