Hanke
Utvecklingsprojekt - 177517

RoPoSa Robotisaatio Pohjois-Satakunnassa

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Robottien määrä Suomessa ei ole kasvanut yhtä nopeasti kuin merkittävimmissä kilpailijamaissamme (IFR2019). Tämä on huolestuttava kehityssuunta erityisesti, kun tarkastellaan palkkakustannusten nousua suhteessa robottisovellusten halventumiseen. Suomalaiset yritykset ovat tähän mennessä panostaneet kohtalaisen hyvin pääomaa tuotannon laitteisiin, mutta laitteistojen tuottamaa lisäarvoa ei välttämättä ole pystytty todentamaan. Jatkuva kehittäminen on useimpien yritysten tavoitteena, mutta käytännön toimenpiteet jäävät usein kiireen jalkoihin niin nousu- kuin laskusuhdanteessa. Pk-yritysten tuotannon tehokkuuden parantaminen törmää usein tiedon ja osaamisen puutteeseen. Robotiikka on kehittynyt huimasti viime vuosien aikana, erityisesti robottien helppokäyttöisyys on parantunut. Markkinoille on tullut muun muassa yhteistyörobotteja sekä eri sovelluksiin räätälöityjä robottiratkaisuja. Useasti yrityksissä jopa tunnistetaan robotisointitarve, mutta investoinnit jäävät toteutumatta, koska mielikuva robotiikasta perustuu viimevuosituhannen teknologiaan. RoboAI:n asiantuntijoiden havainnot viittaavat siihen, että Pohjois-Satakuntalaiset yritykset hyödyntävät muuta aluetta vähemmän uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia, niillä on selkeitä kilpailukyvyn parantamistarpeita liittyen tuotannon kustannustehokkuuden parantamiseen ja investointien suhteuttamiseen yrityksen kokoon ja takaisinmaksuaikatavoitteisiin. Tämän hankkeen toimenpiteet kohdennetaan Pohjois-Satakunnan pk-yrityksiin. Hankkeessa tiedotetaan tehdyistä investoinneista saaduista kokemuksista ja konkretisoidaan niiden kautta saavutettavia hyötyjän ja kehitetään pk-yritysten prosessien kehittämisosaamista ja toimintatapoja. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa pk-yritysten investointeja kokeilujen ja demonstraatioiden avulla syntyvien kokemusten kautta. Hankkeen aikana törmäytetään eri toimialojen yrityksiä sekä asiantuntija- ja palvelutarjoajia, jotta löydetään uusia liiketoiminta-avauksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

177517

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Jämställdhet
Riskhantering
datateknik
digitalisering
innovation/försök
nätverk
produktutveckling
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt