Hanke
Utvecklingsprojekt - 187973

Rovaniemi kylässä

Rovaniemen kaupunki

02.01.2022 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Rovaniemi kylässä -hankkeen tarkoituksena on kylien viihtyvyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Hanke jatkaa Kylien Rovaniemi -hankkeessa kehitettyjen toimintamallien ja kehittämismenetelmien syventämistä. Jatkohankkeessa tavoitteena on juurruttaa ne vahvemmin osaksi kylien toimintaa. Lisäksi tavoitteena on palveluiden kehittäminen, avoimien yhteisöllisten tilojen kehittäminen sekä kyläbrändäys ja kylämarkkinoinnin kehittäminen. Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: 1. Kyläpilotit; palveluiden, tapahtumien, toimintamallien, kehittämismenetelmien yms. yhteiskehittäminen 2. Kylätilat; tilojen yhteiskehittäminen houkutteleviksi yhteisöllisiksi tiloiksi sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen paikoiksi. 3. Kyläbrändi ja kylämarkkinointi; kyläbrändin ja kylämarkkinoinnin yhteiskehittäminen yhteen sovittaen ja jalostaen Rovaniemen kaupunkibrändiä sekä hyödyntäen kaupungin markkinointikanavia. Yhteen kokoavana toimenpiteenä kolmelle kokonaisuudelle on Rovaniemen kumppanuusmalli ja kumppanuuspöytätyöskentely.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

187973

Aloituspäivämäärä

02.01.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

byaverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt