Projekt
Utvecklingsprojekt - 22158

Rukiin viljelyn riskien vähentäminen

Luonnonvarakeskus

30.06.2016 - 30.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Rukiin viljelyn riskien vähentäminen -hankkeen yleistavoitteena on lisätä rukiin viljelyä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Maatalousyrittäjien näkökulmasta tämä tuo monipuolisuutta viljelykiertoihin, hajauttaa yksipuolisen kevätviljan viljelyn aiheuttamia riskejä ja tasaa työhuippuja. Alueen elintarviketeollisuuden osalta lisääntynyt tarjonta lähialueelta vähentää tarvetta tuoda ruista pitkien kuljetusmatkojen päästä, mikä osaltaan vähentää kuljetuskustannuksia, parantaa tuotantoketjun resurssitehokkuutta ja vähentää kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Tavoitteeseen pyritään: 1) lisäämällä viljelijöiden tietoisuutta rukiin viljelyn uusista mahdollisuuksista (hybridilajikkeiden käyttömahdollisuudet, optimaaliset viljelymenetelmät) ja 2) luomalla rehukäytön kautta toimivat markkinat leipäviljaksi kelpaamattomille ruiserille. Hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella ajalla 1.7.2016-31.12.2017.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22158

Startdatum

30.06.2016

Slutdatum

30.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner