Hanke
Utvecklingsprojekt - 28813

Rumon Omavaraopisto

Korbikyly ry

31.10.2016 - 25.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshanke omavaraopiston perustamisesta Valtimon Rumoon. Perustettavan opiston tarkoituksena on tarjota noin vuoden mittaista kurssia 10-15 opiskelijalle Rumon vanhalla puukoululla. Opetuksen pääpaino on luonnonmukaisessa puutarhaviljelyssä ja luonnontuotteiden keräilyssä, käsitöissä, eläintenhoidossa, talonpidossa ja ruoanvalmistuksessa. Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää ja järjestää mahdolliset rahoituskanavat sekä suunnitella opintokokonaisuutta. Hankkeeseen kuuluvina toimenpiteinä ovat yhden henkilön palkkaaminen kahdeksi kuukaudeksi tätä selvitystyötä tekemään, sekä 3 päivän opintomatka neljälle henkilölle Ruotsiin Skattungbyhyn. Skattungbyssa sijaitsee lähin vastaavaa koulutusta tarjoava oppilaitos. Opintomatkan pohjalta tehdään oma opistosuunnitelma. Lisätietoja: Maria Dorff 044 3736277

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

28813

Aloituspäivämäärä

31.10.2016

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
innovation/försök
miljö
naturprodukter

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt