Projekt
Utvecklingsprojekt - 160641

Rumpuesteet pois

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.07.2021 - 08.07.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Rumpuesteet pois -hanke välittää tietoa pääasiassa metsätiepalveluja tuottaville yrityksille vesistörumpujen aiheuttaman esteellisyyden korjaamisesta. Tietoisuus lisääntyy myös yksityistiekuntien ja suuren yleisön keskuudessa. Tavoitteena on, että metsäteiden suunnittelijat osaavat tehdä rumpuinventoinnin, jossa selvitetään rummun esteellisyys ja sen mahdollinen korjaustarve. Metsätiepuolen yritysten osaaminen esteettömien ja lainmukaisten rumpujen suunnittelussa ja toteuttamisessa paranee. Tavoitteena on myös lisätä ja turvata metsäteiden perusparantamista, metsänhakkuuta ja puutavaran kulkua metsästä tehtaalle. Ekologisena tavoitteena on parantaa virtavesien kalakantojen ja muiden vesieliöiden tilaa keskittymällä vesistörumpujen aiheuttamien ympäristöongelmien ennalta ehkäisemiseen ja jo muodostuneiden ongelmien vähentämiseen. Metsä- ym. yksityisteitä suunnittelevilla ja toteuttavilla yrittäjillä on suuri tarve saada tietoa esteettömien rumpujen rakentamisesta, koska rumpuja on asennettu alun perin rakennusvaiheessa väärin ja aiheesta ei ole annettu koulutusta tai tiedotettu laajasti aikaisemmin. Hankkeen toteuttaja on Suomen metsäkeskus. Sidosryhmiä ovat mm. Metsähallitus, metsäalan toimijat, ELY-keskus ja Oulun kalatalouskeskus.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

160641

Startdatum

31.07.2021

Slutdatum

08.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner