Hanke
Utvecklingsprojekt - 160641

Rumpuesteet pois

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.07.2021 - 30.03.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Rumpuesteet pois -hanke välittää tietoa pääasiassa metsätiepalveluja tuottaville yrityksille vesistörumpujen aiheuttaman esteellisyyden korjaamisesta. Tietoisuus lisääntyy myös yksityistiekuntien ja suuren yleisön keskuudessa. Tavoitteena on, että metsäteiden suunnittelijat osaavat tehdä rumpuinventoinnin, jossa selvitetään rummun esteellisyys ja sen mahdollinen korjaustarve. Metsätiepuolen yritysten osaaminen esteettömien ja lainmukaisten rumpujen suunnittelussa ja toteuttamisessa paranee. Tavoitteena on myös lisätä ja turvata metsäteiden perusparantamista, metsänhakkuuta ja puutavaran kulkua metsästä tehtaalle. Ekologisena tavoitteena on parantaa virtavesien kalakantojen ja muiden vesieliöiden tilaa keskittymällä vesistörumpujen aiheuttamien ympäristöongelmien ennalta ehkäisemiseen ja jo muodostuneiden ongelmien vähentämiseen. Metsä- ym. yksityisteitä suunnittelevilla ja toteuttavilla yrittäjillä on suuri tarve saada tietoa esteettömien rumpujen rakentamisesta, koska rumpuja on asennettu alun perin rakennusvaiheessa väärin ja aiheesta ei ole annettu koulutusta tai tiedotettu laajasti aikaisemmin. Hankkeen toteuttaja on Suomen metsäkeskus. Sidosryhmiä ovat mm. Metsähallitus, metsäalan toimijat, ELY-keskus ja Oulun kalatalouskeskus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

160641

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

hållbar användning av skog
naturens mångfald
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt