Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 149019

Runhälla-Köksrenovering och uppdatering av säkerhet

Kyrkslätt Skärgårds Ungdomsförening Runhälla r.f.

01.04.2021 - 28.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Runhälla-en pärla i södra Kyrsklätt Kyrkslätt Skärgårds ungdomsförening Runhälla rf är en 113 år gammal förening, verksam i det egna föreningshuset Runhälla. Huset är en viktig knytpunkt i Långvik by med omnejd, och används flitigt för såväl dagis- som skol- och eftermiddagsverksamhet. Utöver det ordnas evenemang och möten för lokalbefolkningen i huset. De äldsta delarna av huset byggdes redan 1917. Med en flitig användning krävs även ett regelbundet uppehåll och uppdatering av huset. Renovering av kök: Golvet öppnas och köksinredning bärs ut. Kontroll av renoveringsbehov i undre lager av golvet, även utbyte av vattenrören, som senast förnyats i köket på 70-talet. Golvet förnyas för att uppfylla krav för storköksslitage. En ny golvbrunn, säkrade trösklar och ny diskbänk installeras. Väggar och tak målas. Städskrubben med vattenpost får en ny golvbrunn samt ventilation. Städskrubben utan vattenpost saneras, golv- och väggmaterial byts ut. Uppdatering av säkerhet: Med tanke på husets ålder ser vi ett behov av att uppdatera larmsystemen i huset. Framförallt brandlarmet borde uppdateras så att det är kopplat till telefon, översvämmningslarmsystem likaså. Utöver det finns behov av att installera tjuvlarm.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

149019

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

28.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner