Hanke
Utvecklingsprojekt - 93290

Ruokaelämyksiä ja tarinoita tutuksi

ProAgria Etelä-Suomi ry

28.02.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Paikallisen ruuan, ruokaelämysten ja niihin liittyvien alueellisen tarinoiden näkyminen koetaan haasteeksi Pohjois-Kymenlaaksossa. Nämä elementit ja niistä tiedottaminen on vielä vähäistä alueella mutta se hyödyttäisi kaikkia ruoka-alan toimijoita antaen sysäyksen pitkäjänteisemmälle kehittämistyölle. Teeman myötä alueen imago nousee sekä paikallisten että vapaa-ajan asukkaiden että myös vierailijoiden keskuudessa. Paikallisessa ruokatarjonnassa on näyttävä paikallinen historia, kulttuuri, paikalliset raaka-aineet, tuotteet, palvelut ja niihin liittyvät tarinat ja maisemat. Hankkeen aikana luodaan tarinoita hyödyntävä ja tukeva mobiilireitti tai reittejä, riippuen toimijoiden tarpeista. Nämä reitit esittelevät paikallista lähiruokatarjontaa. Mobiilireiteissä nostetaan esiin myös reitin varrelle osuvia arvokkaita maisema- tai paikallishistorian kohteita. Tavoitteena on, että potentiaalinen mobiilireittiä käyttävä asiakas saa hienoja kokemuksia niin ruuasta kuin maisemastakin. Tämän hankkeen tuloksena syntyy myös pilottitoimintaa ruokatoimijoiden kesken Kouvolan Asuntomessujen aikana. Messuille odotetaan n. 120 000 vierailijaa. Hankeaika 1.3.2019- 31.12.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93290

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Livsmedel

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt