Hanke
Utvecklingsprojekt - 111227

Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ruokatuotannon vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön ovat merkittäviä ja varsin näkyvästi esillä julkisessa keskustelussa. Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa ja omassa yrityksessä sekä asiakkailta ja sidosryhmiltä tuleva kysyntä ja paine toimivat ajureina muutosten tekemiseen ruoka-alalla. Ruokahävikin vähentäminen on keskeinen tapa vähentää ruoan ilmastovaikutuksia. Ruokahävikin vähentämisen lisäksi sen syntymistä kannattaa ennaltaehkäistä. Pysyvimmät tulokset saadaan, kun ruokatuotantoprosessin eri vaiheita, ruokatuotannon suunnittelua, ostoja, varastointia, ruoanvalmistusta ja jakelua, tarkastellaan kokonaisuutena. Prosessin kriittisten kohtien korjaaminen onnistuu silloin parhaiten. Ruokahävikin vähentäminen pienentää myös kustannuksia, ympäristöhyötyjen lisäksi saavutetaan myös taloudellisia hyötyjä. Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä -hanke tuottaa tietoa keinoista, joilla mikro- ja pk-ruokapalveluyrityksissä tässä työssä onnistutaan. Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos näkyy myös ruokatuote- ja palvelutarpeiden muutoksina. Hanke lisää ruokapalveluyritysten osaamista ja tietoa uusista ruokavalioista sekä niihin sopivista raaka-aineista ja käytöstä ruoanvalmistuksessa. Hankkeen toimenpiteet lisäävät maaseudun yritysten osaamista ruokahävikin vähentämisestä ja ympäristötietoisten asiakkaiden palvelemisesta sekä edistävät toimijoiden keskinäistä verkostoitumista. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2020 - 31.12.2021. Toteuttajina ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja Aikuiskoulutuskeskus Taitaja. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 210 588 €.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

111227

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Livsmedel
avfall
närproducerad mat
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt