Projekt
Utvecklingsprojekt - 111227

Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2020 - 27.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ruokatuotannon vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön ovat merkittäviä ja varsin näkyvästi esillä julkisessa keskustelussa. Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa ja omassa yrityksessä sekä asiakkailta ja sidosryhmiltä tuleva kysyntä ja paine toimivat ajureina muutosten tekemiseen ruoka-alalla. Ruokahävikin vähentäminen on keskeinen tapa vähentää ruoan ilmastovaikutuksia. Ruokahävikin vähentämisen lisäksi sen syntymistä kannattaa ennaltaehkäistä. Pysyvimmät tulokset saadaan, kun ruokatuotantoprosessin eri vaiheita, ruokatuotannon suunnittelua, ostoja, varastointia, ruoanvalmistusta ja jakelua, tarkastellaan kokonaisuutena. Prosessin kriittisten kohtien korjaaminen onnistuu silloin parhaiten. Ruokahävikin vähentäminen pienentää myös kustannuksia, ympäristöhyötyjen lisäksi saavutetaan myös taloudellisia hyötyjä. Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä -hanke tuottaa tietoa keinoista, joilla mikro- ja pk-ruokapalveluyrityksissä tässä työssä onnistutaan. Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos näkyy myös ruokatuote- ja palvelutarpeiden muutoksina. Hanke lisää ruokapalveluyritysten osaamista ja tietoa uusista ruokavalioista sekä niihin sopivista raaka-aineista ja käytöstä ruoanvalmistuksessa. Hankkeen toimenpiteet lisäävät maaseudun yritysten osaamista ruokahävikin vähentämisestä ja ympäristötietoisten asiakkaiden palvelemisesta sekä edistävät toimijoiden keskinäistä verkostoitumista. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2020 - 31.12.2021. Toteuttajina ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja Aikuiskoulutuskeskus Taitaja. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 210 588 €.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

111227

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

27.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner