Projekt
Utvecklingsprojekt - 16139

Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle

Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2016 - 17.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ruokamatkailu on noussut yhdeksi merkittäväksi matkailun kehittämiskohteeksi. Suomen ensimmäinen ruokamatkailustrategia julkistettiin keväällä 2015. Ruokamatkailutuotteiden kehittäminen ja markkinointi on siten vasta alussa. Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle -hanke on yhteistyöhanke: koordinointi- ja aktivointihanke. Tavoitteena on: - saada asiakaslähtöisesti uusia ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle ja muodostaa niiden kehittämisestä kiinnostuneista yrittäjistä yritysryhmiä - selvittää vapaa-ajanasukkaiden kiinnostus hankkia verkkokaupasta lähiruokaa vaivattomasti mökkimatkalla, samoin lähiruokatuottajien ja jakelijoiden kiinnostus lähiruoan verkkokauppaan - laatia toimenpidesuunnitelma lähiruoan verkkokauppaan. - aktivoida yrittäjiä asiakassegmentointiin ja sähköisten kanavien käyttöön ruokamatkailun ja lähiruoan markkinoinnissa. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on maaseudun mikroyritysten kilpailukyvyn lisääminen ja maaseudun elinvoimaisena pitäminen. Kohderyhmänä ovat alueen matkailijat, vapaa-ajanasukkaat, ruokamatkailusta kiinnostuneet eteläsavolaiset maaseudun mikroyritykset, lähiruokayrittäjät sekä lähiruoan kauppiaat. Hankkeen tuloksia ovat: - ideakilpailuun 50 ruokamatkailuideaa - matkailuyritysten kanta-asiakaskysely, 50 vastaajaa - uusien ruokamatkailutuotteiden Innoleiri, 24 osallistujaa - alueelliset aktivointitilaisuudet, 6 kpl, 60 osallistujaa - selvitys vapaa-ajan asukkaiden kiinnostuksesta eteläsavolaisen lähiruoan verkkokauppaan mökkimatkalla - yritysselvitykset mahdollisista lähiruoan jakelupisteistä, 10 yritystä - selvitykset lähiruokayrittäjien mahdollisuuksista lähiruoan markkinointiin ja jakeluun sähköisiä markkinointikanavia hyödyntäen, 20 yritystä - toimenpidesuunnitelma eteläsavolaisen lähiruoan sähköisen markkinoinnin kehittämiseksi alueen vapaa-ajanasukkaille - ruokamatkailun kehittämiseen 3-4 yritysryhmää - hankkeen loppuseminaari, 35 osallistujaa Hanke on yksivuotinen ja toteutetaan ajalla 1.1.-31.10.2016.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16139

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

17.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner