Hanke
Utvecklingsprojekt - 14911

Ruokapakki

Ampun 4H-yhdistys ry

30.09.2015 - 18.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Ruokapakki -hanke on maaseutumaisen elinvoimaisuuden lisäämiseksi suunniteltu kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten maataloustietämystä ja -arvostusta terveellisiä ja luonnonmukaisia elintapoja unohtamatta. Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja toimijoiden välille, jossa ruokaketjun kaikki osapuolet toimivat yhteistyössä lasten ja nuorten terveellisen elintavan toimimisen hyväksi. Toimintoina lasten ja nuorten ruoantuotantoon - ja valmistukseen liittyvän tietouden lisääminen kokemusten kautta (kerhot, kurssit, leirit). Edistetään maalla asuvien nuorten mahdollisuuksia työllistyä paikallisesti maa- ja metsätiloille "omalla kylällä". Edistetään paikallista, alueellista ja kansallista verkostoitumista lasten ja nuorten ruoka- ja maatalouskasvatuksessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14911

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

18.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Livsmedel
jordbruk
kommunikation
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt