Projekt
Utvecklingsprojekt - 144961

Ruokaprovinssi 2030 – menestyksen avaimet pellolta pöytään

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

31.12.2020 - 30.03.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Etelä-Pohjanmaalla on lukumäärällisesti paljon ruokaketjun toimijoita ja se on taloudellisesti maakunnalle erittäin merkittävä ala. Vahva maatalous, suuret ja pienet elintarvikealan yritykset ja ravintola-ala ovat voimissaan. Vahvuusala on hahmotettu ja maakuntaa kutsutaankin alan kehittäjien keskuudessa Ruokaprovinssiksi. Useat eri toimijat ja kehittämishankkeet ovat vieneet Ruokaprovinssia vuosien aikana eteenpäin, mutta toiminnalta on puuttunut selkeä yhteinen suunta ja visio. Tämän hankkeen avulla laaditaan Ruokaprovinssin strategia 2030, jonka avulla ruokaketjun kehittämistyöstä tehdään tavoitteellista, selkeää ja koordinoitua. Ruokaprovinssi-strategiaan haetaan yhteinen kehittämisen tahotila vuoteen 2030. Tahto muodostetaan laajalla osallistavalla prosessilla, johon kutsutaan mukaan sekä ruokaketjun avaintoimijoita että kuluttajia. Hankkeen aikana kartoitetaan ruokaketjun toimijoiden yhteistyöfoorumit ja tehdään ehdotus niiden jatkosta. Ruokaprovinssi-strategiaan sisältyvän toimenpidesuunnitelman ensimmäiset askelmat vastuutetaan toimijoiden toteutettaviksi strategiaprosessin aikana. Hanke toteutetaan neljän työpaketin kautta: 1. Tausta ja trendit 2. Tahtotilan ja tekijöiden selvittäminen 3. Strategian kokoaminen 4. Strategiaviestintämateriaalien tuottaminen Tulosteena Ruokaprovinssi-strategiatyöstä syntyy strategiadokumentti, josta tiivistetään myös mielenkiintoisia digitaalisia esityksiä. Ne ovat vapaasti Ruokaprovinssin toimijoiden käytettävissä. Hanketta toteuttavat yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry / Maa- ja kotitalousnaiset sekä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy / SeAMK Ruoka. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 - 31.3.2023.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

144961

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

30.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner