Projekt
Utvecklingsprojekt - 201939

Ruokintakustannus kuriin – rehuhyötysuhteen parantaminen lihasikalassa

A-Tuottajat Oy

30.04.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen julkinen kuvaus Ruokintakustannus kuriin -rehuhyötysuhteen parantaminen lihasikalassa -hankkeella vastataan sianlihantuotannon kannattavuuden kannalta hyvin keskeiseen asiaan. Ruokintakustannus on lihasian kasvatuksen kustannuksista noin 60 %, mutta käytössämme olevan datan perusteella vain noin 70 % tiloista mittaa rehun kulutusta ja sitä kautta rehuhyötysuhdetta. Eläinaineksen jalostajat ovat vuosia jalostaneet parempaa rehuhyötysuhdetta, mutta jalostuksen tuloksia ei olla saatu täysin jalkautettua tilatasolle. Tilojen välillä on todella suuria vaihteluja rehuhyötysuhteessa jopa samalla ruokintamallilla ja ruokkijalla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää parhaat tilatason keinot rehuhyötysuhteen parantamiseksi. Hankkeen kesto on 2 vuotta. Hanke koostuu kahdesta eri työkokonaisuudesta, joissa keskitytään kartoittamaan pilottitilojen lähtötilanne ja löytämään parhaat keinot rehuhyötysuhteen parantamiseksi sekä saadun tietämyksen jalkauttaminen. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

201939

Startdatum

30.04.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner