Hanke
Utvecklingsprojekt - 147263

Ruoveden kulttuurimatkailun kehittäminen

Ruoveden kunta

14.12.2020 - 07.09.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa luodaan ja käynnistetään kulttuurimatkailun konsepteja sekä niiden ympärille kaupallisia palveluita Ruoveden seudulle. Hankkeen päätavoite on edistää Ruoveden seudun elinvoimaisuutta, lisätä yrittäjyyttä sekä kehittää alueen elinkeinoa tuomalla uusia tulovirtoja matkailusta. Tavoitteena on tuottaa uusia ruokailu-, majoitus- ja elämyspalveluita matkailijoille, mutta niistä voivat nauttia myös kunnan vakituiset sekä vapaa-ajan asukkaat. Tavoitteiden saavuttamiseksi matkailijan tarvitsemaa infrastruktuuria tulee kehittää koko kunnan alueella ja alueellista yhteistyötä tulee aktiivisesti lisätä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

147263

Aloituspäivämäärä

14.12.2020

Loppumispäivämäärä

07.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt