Projekt
Utvecklingsprojekt - 49046

Rural Explorer

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy

01.11.2017 - 29.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yksi maaseudun vähiten hyödynnetyimmistä voimavaroista on kulttuurisisältöjen kehittäminen hyödynnettäväksi matkailuissa ja laajemmin osana maaseudun elinkeinoja. Perinteisen kulttuuripaikkamääritelmän mukaisesti erityisesti sellaiset paikat, joihin ihminen on jättänyt jälkensä tavalla tai toisella nousevat korkealle mielenkiinnon kohteissa. Kaakkois-Suomi omaa alueena vahvat perinteet raja-alueena ja kulkuväylien risteyksinä. Tätä kautta on matkattu niin Aasiasta pohjoiseen kuin lyhempiä matkoja milloin uskontojen, milloin parempien saalismaiden kuin puutteenkin voimasta. Jotta me kaakkoissuomalaiset emme jättäisi erityisasemaamme käyttämättä, tarvitsemme uutta kehitysvoimaa kulttuuripaikkojen ympärille, vauhdittamaan niin matkailua kuin muutenkin elinvoimaistamaan maaseutua. Tähän tarkoitukseen on räätälöity kulttuuripaikkoja ja kulttuurimatkailua maaseudulla edistävä kehittämishankkeemme Rural Explorer. Hankkeessa keskitytään monista muista hankkeista poiketen innostamaan maaseudun yrityksiä ja ihmisiä tekoihin. Tämä tapahtuu tuottamalla kehittämistyön tuloksena käyttökelpoisia, helposti omaksuttavia, mutta yllättäviä elävien tarinoiden yhdistelmiä, jotka rakentuvat edelleen uudenlaisiksi maaseudun kulttuuripaikoiksi. Hankkeessa hyödynnetään paikkatieto-osaamista, kulttuurituotannon ja palvelumuotoilun oppeja sekä laajaa kulttuurihistorian tarinatuntemusta ja kykyä jalostaa tarinoita nykypäivän toimijoiden käyttöön. Punaisen langan muodostavat mm. mielenkiintoiset ruoat erilaisine ruoanlaittopaikkoineen ja välineineen; muinaiset metsästysmaat ja vesireitit matkalla maanosista toiseen. Rural Explorer-hankkeen toteuttajina toimivat Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Oppilaitosten toteuttamana hankkeessa yhdistyvät aluevaikuttamisen rooli, innovatiivisten kehittämismenetelmien hyödyntäminen sekä maaseudun mahdollisuuksien avaaminen hyödyntäen opiskelijoiden uudenlaisia näkökulmia. Hanke toteutetaan 1.11.2017-31.12.2019 välisenä aikana.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

49046

Startdatum

01.11.2017

Slutdatum

29.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner