Projekt
Utvecklingsprojekt - 71319

Rural Finland II

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2018 - 01.04.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Matkailun koordinaatiolla edistetään maaseutuohjelman ja Matkailun tiekartan tavoitteiden saavuttamista valtakunnallisesti. Hankkeen tuloksena matkailutoimijoiden ja -yrittäjien osaaminen, tiedonkulku, innovaatiot ja yhteistyö lisääntyvät. Matkailu kansainvälistyy ja Visit Finlandin panostukset kestävään kehitykseen sekä eri teemoihin jalkautuvat myös mikroyrityksiin. Koordinaatiohanke jatkaa ja edelleen kehittää Rural Finland -hankkeen toimintoja huomioiden matkailuyrittäjät sekä ulkoisessa arvioinnissa kentältä tulleen palautteen ja tarpeet kehittämiskulttuurin muutokseen ja käytäntöön liittyen. Alueilla ja alueiden välillä toteutettujen hankkeiden välistä keskustelua on tarpeen lisätä, jotta hankerahoituksen suuntaaminen on tehokasta ja tuloksellista. Toiminnan yhteensovittamisella pyritään avoimeen yhteistyöhön, jossa strategiaperusteisesti yhdessä suunnitellaan kehittämistoimenpiteet, työnjako sekä aikataulu toimijoiden kesken. Tämä edellyttää olemassa olevan kehittämiskulttuurin muutosta avoimeen verkostotyöhön ja aktiiviseen vuoropuheluun niin alueiden sisällä kuin alueiden ja eri alojen välillä. Muiden alojen toimijoiden törmäyttäminen on haasteellista mutta tarpeellista, jotta alalle saataisiin uusia palvelumalleja, innovaatioita ja synergiaetuja. Vertaistuki sekä tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen ovat tärkeitä asioita tulosten saavuttamisessa. Alan palveluiden kehittämisen tueksi tarvitaan esimerkkejä ja vertaisoppimista, näitä tulee levittää niin yrittäjille kuin kehittäjille. Koordinaation monikanavainen ja aktiivinen viestintä sekä alueelliset ja verkkovälitteiset tapaamiset toimivat käytännön työn perustana. Koordinaation tuloksena matkailuyritykset sekä ruoka-, luonto- ja kulttuurimatkailun toimijat muodostavat aktiivisia ja avoimia verkostoja sekä yhdistävät voimavaroja kehittämistyössä, josta syntyy uusia kansainvälistymiseen tähtääviä palvelumalleja. Eri alojen ja alueiden toimijat tekevät kehittämisyhteistyötä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

71319

Startdatum

31.07.2018

Slutdatum

01.04.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Riksomfattande koordineringsprojekt

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner