Projekt
Utvecklingsprojekt - 261352

Rural Finland Tourism Hub: Maaseutumatkailun osaamisverkosto

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

- 29.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maaseudun matkailun kehittäminen tapahtuu useilla alueilla erilaisten hankkeiden avulla ja samanaikaisesti tehdään teemallisesti samankaltaisia projekteja eri maakunnissa. Kehittäjätoimijoiden määrä on suuri, eikä olla tietoisia, mitä muilla alueilla tehdään tai on jo tehty. Kehittämistyössä maakuntarajat ovat usein liiankin selkeitä ja tekeminen keskittyy vain omalle alueelle. Kehittämisen resurssit ovat usein rajalliset, joten yhteistyön tekeminen ja muilta oppiminen tehostaisivat toimintaa sekä lisäisivät tulosten vaikuttavuutta. Maaseutumatkailun kehittämisen toiminnan tehokkaalla koordinoinnilla vältytään päällekkäisiltä toimenpiteiltä, vahvistetaan alan kilpailukykyä ja varmistetaan vertailukelpoisen tiedon tuottaminen. Tiedolla johtamisen kehittäminen tukee alan ennakointiosaamista ja toimintavalmiutta. Koordinointia ja tiedolla johtamisen osaamista kehittämällä varmistetaan lisäksi valtakunnallisten ja alueellisten matkailustrategioiden hyödyntäminen alan kehittämisyhteistyössä. Hankkeen päätavoite on lisätä ja vakiinnuttaa matkailun toimijoiden välistä verkostoitumista, tuottaa ja jakaa älykkäästi tietoa laajasti sekä edistää uusien matkailun kehittämistoimenpiteiden ja -kokonaisuuksien aikaansaamista yhteistyöllä. Hankkeen toimintaperiaate pohjautuu osaamisen verkostomaiseen yhteiskehittämiseen. Tämän vuoksi hankkeessa kootaan maaseudun matkailun kehittäjätoimijoista valtakunnallinen verkosto, jossa tuotetaan käyttäjälähtöisesti uutta tietoa, jaetaan hyviä käytänteitä ja osaamista älykkäällä tavalla. Verkoston asiantuntijoita valmennetaan hyödyntämään verkostossa syntynyttä ja jaettua tietoa. Näin varmistetaan hankkeen vaikuttavuus myös yritystasolle.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261352

Slutdatum

29.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner