Projekt
Utvecklingsprojekt - 281433

Rutalahden kulttuurihistorian tallentaminen

Rutalahden Nuorisoseura ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toteuttaa päävastuullisesti Rutalahden Nuorisoseura. Hankkeen tavoite on säilyttää, järjestää ja digitoida vanhan Rutalahden alueelta asukkailta ja yhteisöiltä kerättyä aineistoa joka kertoo alueen historiasta ja kulttuuriperinnöstä, sekä täydentää jo kerättyä aineistoa uudella aineistolla. Aineistosta poimitaan mielenkiintoisimmat tapahtumat ja tehdään kylän Internet-sivuille virtuaalinen näyttely. Lisäksi toteutetaan kylän historiaan pohjautuva kulttuurikävely, jossa käytetään QR-koodeja. Ne mahdollistavat nykytekniikan keinoin elämysretken kylän historiaan ja tarinoihin. Metsähallituksen ylläpitämän Leivonmäen kansallispuistoon Koskikaran kierroksen varteen sijoitetun, kylän historiasta ja luonnosta kertovan aineiston ja sen QR- koodiston voi luontevasti liittää niiden osaksi. Kyläarkiston yhteyteen kootaan lahjoituksina käsikirjastoa Rutalahti-aiheisista teoksista. Olennainen osa käsikirjastoa ja lähihistoriaan tutustumista on nuorisoseuran leikekirjojen kokoelma: lehtileikkeitä kylästä, sen tapahtumista, yrityksistä ja kyläläisistä on koottu aktiivisesti jo 40 vuotta. Hankkeen avulla säilytetään kylän historiaa, jotta se olisi saatavilla tuleville sukupolville ja tutkimuskäyttöön. Kerättyä materiaalia hyödynnetään konkreettisesti tuomalla se näkyväksi kyläläisille ja vierailijoille, jolloin kylän elinvoima ja pitovoima vahvistuvat. Tarinallistamisen kautta kulttuurikävelyn pisteillä kohennetaan kylän vetovoimaa myös matkailukohteena. Talkootyö, yhteisöllisyys ja yhteiset tavoitteet lisäävät myös kyläläisten ja lähialueiden asukkaiden sosiaalista pääomaa. Hanke toteutetaan - 31.12.2025 mnnessä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

281433

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner