Projekt
Investeringsprojekt - 302054

Ruukinpuiston kenttien ympäristön maisemointi

Ruukinkartanon tennisklubi ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toteuttajana on Ruukinkartanon tennisklubi ry. Hankkeella parannetaan ja maisemoidaan Euran Kauttuan alueella Ruukinpuiston tenniskenttien vieressä olevaa viheraluetta. Viheralue kunnostetaan vastaamaan alueen historiallista arvoa ja samalla parannetaan alueella kulkevan sadeveden ohjautumista viereiseen Eurajokeen. Hankkeessa kuoritaan toimenpiteiden kohteena olevalta maa-alueelta pintamaakerros, parannetaan ojitusta ja lisätään salaojia alueelle. Lisäksi alueelle tuodaan uusi maakerros, joka siemennetään alueelle sopivalla niittyheinällä. Osa alueesta peitetään kuorikatteella rikkakasvien kasvun ehkäisemiseksi. Samassa yhteydessä edesautetaan myös toivottujen kasvien menestymistä korjattavalla maa-alueella. Hankkeen tuloksena Kauttuan Ruukinpuiston yleinen viihtyvyys lisääntyy ja alueen vetovoima niin paikallisten kuin matkailijoiden keskuudessa paranee. Hankkeen toteuttamisesta hyötyvät kaikki alueella toimivat tahot sekä paikalliset ihmiset. Hanke toteutetaan kesän 2024 aikana.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

302054

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investering som genomförs som småskaliga projekt

Typ av åtgärd

Småskaliga projekt

Åtgärdens specifierare

Investering som genomförs som småskaliga projekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner