Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 297049

Rysien hankinta

Happonen Pekka Juhani

05.05.2024 - 05.05.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kalastaja hankki 15 kpl helposti liikuteltavia pohjarysiä verkkokalastuksen tilalle. Tarkoituksena kehittää kalastuksen valikoitavuutta, sekä helpottaa työolosuhteita. Toimitettavan kalanlaatu paranee, sekä saalisvarmuus paranee. Tämä hanke pitää elinkeinon kannattavana.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

297049

Startdatum

05.05.2024

Slutdatum

05.05.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner