Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 244626

Saaliin noston ja jatkokuljetuksen helpottaminen

Melalahden Hunajarengas

08.05.2023 - 29.07.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Rakennetaan laituri ja rysien kuivauspaikka helpottamaan saaliin siirtelyä sekä parannetaan tietä rannalle, jotta saalis pääsee paremmin markkinoille.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

244626

Startdatum

08.05.2023

Slutdatum

29.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner