Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 293475

Saaliin purkupaikan rakentaminen

Paavo Jaakko Parviainen

18.04.2024 - 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa rakennetaan saaliin purkupaikka kalastajan kotirantaan. Purkupaikkaan tulee nosturi vähentämään kuormittavia nostoja.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

293475

Startdatum

18.04.2024

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner