Hanke
Utvecklingsprojekt - 175440

Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa

Utsjoen kunta

31.10.2021 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -hanke keskittyy ennen kaikkea Tenonlaakson perinteiseen elinkeinoon lohestukseen liittyvien taitojen, tietojen ja perinteiden tallentamiseen. Lisäksi hanke selvittää jo olemassa olevaa jokivarren paikkojen alkuperäisnimistöä. Lohestukseen liittyy monia perinteisiä osaamisalueita jokiveneen veistämisestä itse kalastukseen, saaliin käsittelyyn, valmistukseen ja myymiseen sekä edellä mainittuihin niveltyen perinteiseen lohimatkailuun, joka alkoi kehittyä jo 1800-luvun skotlantilaisten perhokalastajien myötä ja josta alkoi muodostua 1950-luvulla todellinen elinkeino. Hankkeen tuloksena syntyy eri muodoissa taltioitua, helposti löydettävää ja luvallisesti käytettävää perinnetietoa koulujen, matkailun sekä muiden sidosryhmien käyttöön. Hankkeen toteuttaminen sitouttaa vahvasti paikallisia yksityisiä, yhdistyksiä, yrityksiä ja koulun edustajia mukaan hankkeen toteuttamiseen ja hankkeen lopputuloksena syntyvien taltiointien käyttöön ja hyödyntämiseen monipuolisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

175440

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kultur
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt