Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 143325

Saari- ja rantakohteet kuntoon SARA

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr

30.09.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tällä yleishyödyllisellä hankkeella, joka sisältää sekä kehittämis- että investointiosuuden, kehitetään Läntisen Saimaan ja Kuolimon alueen virkistysalueita toteuttamalla uusia palvelurakenteita ja laajentamalla kohteiden tarjoamaa. Tavoitteena on ylläpitää alueen asukkaiden hyvinvointia ylläpitämällä virkistysalueilla laadukkaita palveluja sekä lisäämällä maakunnan vetovoimaa luontomatkailualueena kiinnostavilla matkailupalveluilla. Kehitettäviä kohteita ovat Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ylläpitämät Päihäniemi, Rastinniemi, Lepänkanto, Sarviniemi, Muukonsaari, Hietasaari, Ruuhonsaaret, Ilkonsaari, Satamosaari ja Ruohosaari. Kaikissa näissä kohteissa on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toteuttamia retkeilyrakenteita, mm. grillikatoksia ja käymälöitä. Kaikki hankkeen kohteet, poisluettuna Ruohosaari, ovat Saimaa Geoparkin kohteita ja tulevan Geoparkin aseman vahvistumisen ja vakiintumisen myötä kävijämäärät näissä kohteissa tulevat kasvamaan. Kehittämisessä huomioidaan esteettömyysnäkökulma sekä kohteiden soveltuvuus oppilaitos- ja matkailijaryhmien vierailuihin. Uusissa retkeilyrakenteissa ja -kohteissa huomioidaan kestävyys ja turvallisuus. Alueiden kehittämisellä ohjataan näissä kohteissa virkistyskäyttöpaine laadukkaille ja huolletuille alueille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

143325

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt