Hanke
Utvecklingsprojekt - 93444

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan reittiverkoston virittäminen

Kehittämisyhtiö Witas Oy

31.03.2019 - 10.08.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Saarijärven-Viitasaaren seutukunta on tunnettu erityisesti upeasta järviluonnostaan. Seudulla on useita mielenkiintoisia ulkoilu- ja retkeilyreittejä sekä vesistöreittejä, jotka vaativat kunnostamista, jotta alueen koko matkailu- ja vapaa-ajanseutu potentiaali saadaan käyttöön. Lähitulevaisuudessa seutua on tarkoitus markkinoida saman seutubrändin alla. Seudulla on tunnistettu kaksi pääasiallista kehittämistarvetta reittien ja niihin kytkeytyvien palveluiden laadun parantamiseksi. Tällä hetkellä reitistöistä oleva tieto on hajanaista ja vaikeasti löydettävissä. Myös reittitoimijoiden välinen yhteistyö on vähäistä ja reittien teemoittelu erikoispiirteiden mukaan puutteellista. Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan reittiverkoston virittäminen -esiselvityshankkeen tavoitteena on: 1. Seutukunnallisen reittiverkoston virittämisen kautta ottaa yhteinen askel kohti yhtenäisempää aluetta. 2. Yhteisen kehittämissuunnitelman kautta varmistaa yhtenäinen ja kestävä tekeminen jatkossa Hankkeessa kerätään yhteiseen tietokantaan ajantasainen tieto seutukunnan keskeisistä reiteistä. Nykytilatarkasteluun valitaan jokaisesta kunnasta 2 keskeisintä reittiä tai soveltuvaa reitin osaa hankkeeseen (yhteensä noin 16 reittiä). Tietokanta sisältää tiedon reitistä, sen kunnosta, kunnostustarpeesta, soveltuvuudesta ja hyödyntämismahdollisuuksista. Lisäksi kartoitetaan yritystoiminnan nykytilaa. Reittien kehittäminen nivoutuu alueellisen kehittämisen kokonaisuuteen. Esiselvityshanke selkeyttää miten reittejä tulisi kehittää, jotta ne hyödyttäisivät alueen yrityksiä ja paikallisia niin, että reittiverkostosta ja luontomatkailusta saadaan seutukunnalle merkittävä kilpailutekijä. Hankkeessa luodaan reittien yhteistyön ja kehittämisen suunnitelma retkeilyreittien kehittämiseksi. Hanke toteutetaan Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla 1.4.2019-31.3.2020. Hankkeen päätoteuttaja on Kehittämisyhtiö Witas Oy ja osatoteuttajana toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93444

Aloituspäivämäärä

31.03.2019

Loppumispäivämäärä

10.08.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
må bra-turism
turism
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt