Projekt
Utvecklingsprojekt - 52076

Sähköisestä markkinoinnista myyntiä! Saarijärven seudun matkailuyrittäjien yritysryhmä

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.10.2017 - 24.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Sähköisestä markkinoinnista myyntiä! Saarijärven seudun matkailuyrittäjien yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä yritysryhmään osallistuvien matkailuyritysten myyntiä suunnitelmallisilla ja valittuun kohderyhmään kohdennetuilla sähköisen markkinoinnin toimenpiteillä. Sähköiset markkinointikampanjat voivat olla sekä yhteisiä että yrityskohtaisia. Yritysryhmän tavoitteena on myös muodostaa yhteisiä palvelukokonaisuuksia, joista matkailija voi valita mieleisensä tuotteet ja palvelut. Samalla nostetaan Saarijärven seudun näkyvyyttä ja houkuttelevuutta matkailukohteena. Yritysryhmässä mukana olevien matkailuyritysten sähköisestä viestinnästä tehdään suunnitelmallista ja päätetään oikeat myyntikanavat tärkeimpien kohderyhmien tavoittamiseksi. Yrittäjät myös saavat tukea www-sivujensa ja sosiaalisen median sisällöntuotantoon, hakukoneoptimointiin sekä analytiikan hyödyntämiseen. Matkailuyrittäjien osaamista lisätään yhteisillä koulutustyöpajoilla ja yrityskohtaisella ohjauksella, joiden aiheena on esim. sähköisen viestinnän sisällöntuotanto, sosiaalisen median ja sähköisten myyntikanavien hyödyntäminen tai yhteisten palvelukokonaisuuksien muodostaminen. Matkailuyrittäjät toteuttavat valituille kohderyhmille sosiaalisen median ja muita tarpeelliseksi katsottavia sähköisen viestinnän kampanjoita ryhmänä ja itsenäisesti. Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan 1.10.2017-31.8.2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

52076

Startdatum

01.10.2017

Slutdatum

24.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner