Hanke
Utvecklingsprojekt - 52076

Sähköisestä markkinoinnista myyntiä! Saarijärven seudun matkailuyrittäjien yritysryhmä

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

30.09.2017 - 24.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Sähköisestä markkinoinnista myyntiä! Saarijärven seudun matkailuyrittäjien yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä yritysryhmään osallistuvien matkailuyritysten myyntiä suunnitelmallisilla ja valittuun kohderyhmään kohdennetuilla sähköisen markkinoinnin toimenpiteillä. Sähköiset markkinointikampanjat voivat olla sekä yhteisiä että yrityskohtaisia. Yritysryhmän tavoitteena on myös muodostaa yhteisiä palvelukokonaisuuksia, joista matkailija voi valita mieleisensä tuotteet ja palvelut. Samalla nostetaan Saarijärven seudun näkyvyyttä ja houkuttelevuutta matkailukohteena. Yritysryhmässä mukana olevien matkailuyritysten sähköisestä viestinnästä tehdään suunnitelmallista ja päätetään oikeat myyntikanavat tärkeimpien kohderyhmien tavoittamiseksi. Yrittäjät myös saavat tukea www-sivujensa ja sosiaalisen median sisällöntuotantoon, hakukoneoptimointiin sekä analytiikan hyödyntämiseen. Matkailuyrittäjien osaamista lisätään yhteisillä koulutustyöpajoilla ja yrityskohtaisella ohjauksella, joiden aiheena on esim. sähköisen viestinnän sisällöntuotanto, sosiaalisen median ja sähköisten myyntikanavien hyödyntäminen tai yhteisten palvelukokonaisuuksien muodostaminen. Matkailuyrittäjät toteuttavat valituille kohderyhmille sosiaalisen median ja muita tarpeelliseksi katsottavia sähköisen viestinnän kampanjoita ryhmänä ja itsenäisesti. Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan 1.10.2017-31.8.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

52076

Aloituspäivämäärä

30.09.2017

Loppumispäivämäärä

24.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt