Projekt
Utvecklingsprojekt - 42514

Sähköisestä markkinoinnista myyntiä! Visit Keuruu

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.05.2017 - 24.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Sähköisestä markkinoinnista myyntiä! Visit Keuruu -yritysryhmää lähdettiin kokoamaan Keuruun matkailun kannustamana joulukuussa 2016. Keuruun seudun yrittäjiä oli osallistunut Virtaa vientiin ja verkostoihin (VVV) -aktivointihankkeen tilaisuuksiin keväällä ja syksyllä 2016. Keuruun yritysryhmän muodostumiseksi järjestimme matkailuyrittäjille suunnittelutyöpajat Keuruulla 7.2.2017 ja 20.2.2017. Yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä yritysryhmään osallistuvien matkailuyritysten myyntiä suunnitelmallisilla ja valittuun kohderyhmään kohdennetuilla sähköisen markkinoinnin toimenpiteillä. Sähköiset markkinointikampanjat voivat olla sekä yhteisiä että yrityskohtaisia. Yritysryhmän tavoitteena on myös muodostaa yhteisiä palvelukokonaisuuksia, joista matkailija voi valita mieleisensä tuotteet ja palvelut. Palveluiden sähköiseen myyntiin selvitetään verkkokauppavaihtoehtoja ja yrittäjät voivat itsenäisesti päättää verkkokaupan käyttöönotosta. Yritysryhmän yritykset tutustuvat matkanjärjestäjäkumppaneihin ja tarpeen mukaan myös solmivat yrityskohtaisia sopimuksia sekä kotimaisten että kansainvälisten ryhmämatkailijoiden tavoittamiseksi. Yritysryhmän yhteistyön jatkumisen näkökulmasta hankkeen aikana on tavoitteena löytää ryhmän jäsenille luontaiset roolit ja yhteiset työskentely- sekä viestintätavat, jotta yhteistyö jatkuu myös yritysryhmähankkeen jälkeen. Yritysryhmähankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan 1.5.2017 - 31.5.2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

42514

Startdatum

01.05.2017

Slutdatum

24.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner