Hanke
Utvecklingsprojekt - 42514

Sähköisestä markkinoinnista myyntiä! Visit Keuruu

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

30.04.2017 - 24.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Sähköisestä markkinoinnista myyntiä! Visit Keuruu -yritysryhmää lähdettiin kokoamaan Keuruun matkailun kannustamana joulukuussa 2016. Keuruun seudun yrittäjiä oli osallistunut Virtaa vientiin ja verkostoihin (VVV) -aktivointihankkeen tilaisuuksiin keväällä ja syksyllä 2016. Keuruun yritysryhmän muodostumiseksi järjestimme matkailuyrittäjille suunnittelutyöpajat Keuruulla 7.2.2017 ja 20.2.2017. Yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä yritysryhmään osallistuvien matkailuyritysten myyntiä suunnitelmallisilla ja valittuun kohderyhmään kohdennetuilla sähköisen markkinoinnin toimenpiteillä. Sähköiset markkinointikampanjat voivat olla sekä yhteisiä että yrityskohtaisia. Yritysryhmän tavoitteena on myös muodostaa yhteisiä palvelukokonaisuuksia, joista matkailija voi valita mieleisensä tuotteet ja palvelut. Palveluiden sähköiseen myyntiin selvitetään verkkokauppavaihtoehtoja ja yrittäjät voivat itsenäisesti päättää verkkokaupan käyttöönotosta. Yritysryhmän yritykset tutustuvat matkanjärjestäjäkumppaneihin ja tarpeen mukaan myös solmivat yrityskohtaisia sopimuksia sekä kotimaisten että kansainvälisten ryhmämatkailijoiden tavoittamiseksi. Yritysryhmän yhteistyön jatkumisen näkökulmasta hankkeen aikana on tavoitteena löytää ryhmän jäsenille luontaiset roolit ja yhteiset työskentely- sekä viestintätavat, jotta yhteistyö jatkuu myös yritysryhmähankkeen jälkeen. Yritysryhmähankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan 1.5.2017 - 31.5.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42514

Aloituspäivämäärä

30.04.2017

Loppumispäivämäärä

24.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

marknadsföring
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt