Projekt
Utvecklingsprojekt - 12838

Sähköistyvä Salo

Yrityssalo Oy

01.11.2015 - 14.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Meneillään oleva digitaalinen murros muuttaa yritysten perinteisiä ja aikaisemmin hyviksi havaittuja ansaintamalleja. Muutos luo edellytyksiä joustaville työn tekemisen muodoille kuten etätyö ja läsnätyö. Muutos on myös mahdollisuus uusille liiketoiminnoille ja uusien palvelumuotojen käyttöönotolle. Erityisen tärkeää on tukea maaseudun mikroyrityksiä ja muita maaseudun toimijoita (esim. yhdistykset ja yhteisöt) sekä kannustaa heitä kasvattamaan omaa osaamistaan ja sähköisten palveluiden käyttöä. Yhteisöllisellä toiminnalla vahvistetaan paikallisuutta. Yrityssalon aikaisemmissa hankkeissa ja kyselytutkimuksissa on havaittu akuutti tarve erityisesti pienten yritysten mobiiliosaamisen puutteisiin ja sähköisten palveluiden hyödyntämiseen. Esteenä on puutteellinen tietotaito ja vähäinen ymmärrys siihen, mihin kaikkeen digitaalisuus on vaikuttanut ja mihin kaikkeen se on uusi mahdollisuus. Tässä hankkeessa haetaan ratkaisua edellä esitettyihin ongelmiin, haasteisiin ja esteisiin jakamalla yleisölle tiivistettyä, ajantasaista ja helposti tulkittavaa tietoa sähköisten palveluiden käyttömahdollisuuksista. Hankkeen toiminnan keskiössä ovat maksuttomat tiedonvälitystilaisuudet sekä projektihenkilön esimerkillinen oma toiminta liittyen hankkeen viestintään. Hankkeen tavoitteena on 1. tiedonvälityksen keinoin tehostaa ja parantaa kohderyhmän taitoja koskien sähköisiä palveluja ja niiden monipuolisia käyttömahdollisuuksia 2. jakaa helposti omaksuttavaa tietoa sähköisistä palveluista Hankkeen toteuttamisaika on 1.11.2015 - 31.10.2016 (12 kk) Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseutualueen mikroyritykset, yhdistykset ja asukkaat. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös yhteisöt ja yhdistykset. Hankkeen toiiminta-alueena on Salon maaseutualueet. Kohderyhmän osalta on syytä huomioida, että Yrityssalon perustehtäviin ei kuulu yhdistysten ja yhteisöjen kehittäminen. Tässä hankkeessa tämä kohderyhmä on kuitenkin huomioitu ja yllä mainittu kohderyhmä on tasavertaisessa asemassa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

12838

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

14.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner