Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 265857

Sähkökairan hankinta

Inarin Rautu

18.10.2023 - 18.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa hankitaan uudenaikainen ammattikäyttöön soveltuva sähkökaira tarvikkeineen ja siihen vara-akku. Hankkeen tavoitteena on vähentää yritykseni päästöjä kun siirryn polttomoottorikäyttöisestä kairasta sähkökäyttöiseen. Lisäksi tavoitteena on parantaa työolojani ja työturvallisuutta sillä sähkökaira on moottorikairaa huomattavasti helppokäyttöisempi ja turvallisempi. Hanke myös parantaa yritykseni kannattavuutta polttoainekulujen vähentyessä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

265857

Startdatum

18.10.2023

Slutdatum

18.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner