Projekt
Investering - 195964

Sähköllä selkosille

Leader Pohjoisin Lappi ry

01.03.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Leader Pohjoisin Lappi ry toteuttaa strategian mukaista maaseudun kehittämistä toiminta-alueellaan. Teemahankkeet mahdollistavat tiettyyn aiheeseen liittyvien pienien hankkeiden rahoittamisen. Teemahankkeella pyritään saamaan uusia hakijoita Leader-rahoituksen pariin, herätetään mielenkiintoa tiettyä asiaa kohtaan ja annetaan toimenpiteiden toteuttajille mahdollisuus toteuttaa hanke tuetummin. Sähköllä selkosille -teemahankkeessa rahoitetaan sähköautojen latauspisteitä kyliin. Tavoite on saada kattava sähköautojen latausverkosto koko Leader-ryhmän toiminta-alueelle. Sähköautojen latauspisteet lisäävät matkailijoiden mahdollisuuksia tutustua kyliin ja käyttää kylien palveluita. Samalla herätetään asukkaiden kiinnostusta sähköautoja kohtaan, joiden käyttöön vähähiilisyystavoitteet huomioiden pyritään niin tulevassa CAP-ohjelmassa, että paikallisissa strategioissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

195964

Startdatum

01.03.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner