Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 155423

Sakale r.y.:n Lahtivaja

Sakale r.y.

03.02.2021 - 30.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Sakale .r.y. rakentaa lahtivajan metsästysseuran omistaman metsästysmajan yhteyteen Kattilanmäentien varteen Kerimäellä. Uusi lahtivaja mahdollistaa riista- ja muiden teuraseläinten ruhojen käsittelyn elintarvikehuoneiston vaatimusten mukaisesti ympäri vuoden. Lahtivajahanke on yleishyödyllinen ja lisää alueen huoltovarmuutta kylmätilojen ansiosta ja tuo alueelle mahdollisuuden suorittaa hätäteurastuksia elintarvikehuoneiston vaatimukset täyttävässä tilassa. Hankkeen tavoitteena on ylläpitää aktiivinen seuratoiminta ja mahdollistaa elintarvikehuoneiston tuomat mahdollisuudet lähialueen toimijoille(metsästysseurat, pientuottajat).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

155423

Aloituspäivämäärä

03.02.2021

Loppumispäivämäärä

30.10.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt