Projekt
Utvecklingsstöd - 273366

Säkerhetskurs för lantbrukare

Ålands Hushållningssällskap rf

- 30.05.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ålands Hushållningssällskap, Ålands producentförbund, Ålands skogsvårdsförening och LPA arrangerar en utbildningsdag för säkerhet inom jord- och skogsbruket. Programmet genomförs tillsammans med föreläsare från den svenska organisationen LRF och Säker arbetsmiljö. I det åländska lantbruket är de flesta arbetsplatser små, ofta med endast en eller ett fåtal anställda. Det är vanligt att arbetet utförs självständigt och på långa avstånd från kollegor. Det gör lantbruksföretagen särskilt sårbara vid sjukdom, olycksfall eller andra oförutsedda händelser. Arbetet kan också vara riskfyllt och fysiskt krävande, särskilt vid hantering av tung utrustning, stora maskiner och stora djur. Dessa faktorer bidrar till en arbetsmiljö där fysisk påfrestning och risker för skador är en del av vardagen. Med denna utbildningsdag vill vi gemensamt öka riskmedvetenheten och kunskaperna om hur man kan förebygga olyckor genom att få fler att börja förbättra sin arbetsmiljö. Genom presentationer av de vanligaste arbetsmiljörelaterade olyckorna inom lantbruket i Sverige, Finland och på Åland kan man få insikter kring sin egen vardag och hur man med små metoder kan förebygga olyckor och förslitningsskador. Utbildningsdagen riktar sig till alla som jobbar inom jord- och skogsbruket på Åland. Utbildningen hålls på Ålands Hotell- och restaurangskola i Mariehamn den 14 februari 2024. Förhandsanmälan krävs. Kostnadsfritt inträde.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma CAP27

Projektnummer

273366

Slutdatum

30.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsstöd

Underåtgärd

Utbildning

Typ av åtgärd

Utbildning

Åtgärdens specifierare

Skolning inom lantbruk och livsmedel

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner