Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 76374

Sallan kylät ideoi investointeja

Sallan kunta

31.07.2018 - 04.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea kylillä ja kylien välillä tehtävää kehittämistyötä pienehköjen investointien muodossa. Tavoitteena on saattaa investointien kautta eri toimijat yhteistyöhön ja lisätä sitä kautta kylien tarjontaa, jota tukee kylien kohteiden parantuva palveluvarustus. Hankkeessa rakennetaan esteetön kalastusretkeilykohde ja kaksi vesillelaskupaikkaa, hankitaan kylien retkeilykohteisiin kompostikäymälöitä sekä liikuteltava halontekokone polttopuuhuollon helpottamiseksi ja drone ¿kuvauskalusto kylien näkyvyyden parantamiseksi. Tavoitteena on näiden investointien myötä vaikuttaa positiivisesti paitsi kyläläisten viihtyvyyteen ja toimintamahdollisuuksiin, myös kylien mökkiläisiin ja lomalaisiin sekä olla edesauttamassa aktiivista kylätoimintaa mm. mahdollistamalla kalaan ja kalastukseen liittyvien tapahtumien järjestämisen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76374

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

04.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt