Projekt
Utvecklingsprojekt - 42205

Sallan kylät virtuaalimaailmaan

Sallan kunta

01.05.2017 - 10.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kylille on rakennettu vuosien varrella paljon valmista ja osittain vajaakäytöllä olevaa infraa; retkeilykohteita, reittejä, kylätaloja ja mökkejä. Sallan kyläreitti on Sallan ja Suomun alueen kyliä yhdistävä toimija, joka ohjaa myös matkailijoita kylien kohteisiin. Hankkeen tavoitteena on aktivoida kylien ja yritysten toimijat mahdollisimman kattavasti yhteiseen sähköiseen kehittämiseen, aikaansaada tiiviimpää yhteistyötä kylien toimijoiden kesken sekä luoda mahdollisuuksia uuden, pienimuotoisen yritystoiminnan syntymiseksi. Hankkeessa luodaan mobiilissakin toimiva nettisivu, johon linkitetään erityyppisiä sähköisiä aineistoja kylistä ja yrityksistä. Aineistoissa hyödynnetään olemassa olevia sisältöjä, luodaan uudenlaisia sisältöjä sekä tuodaan visuaalisesti esiin alueen vetovoimatekijöitä tukevia asioita. Kylien kohteista luodaan myös sisältöä mobiilikarttasovellukseen sekä erityyppisiin kohde-esittelyihin retkeilykohteissa. Hankkeessa toteutettavilla tutustumismatkoilla lisätään toimijoiden verkostoitumista sekä tutustutaan vastaavanlaisten alueiden kylätoiminnan ja kylämatkailun kehittämiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

42205

Startdatum

01.05.2017

Slutdatum

10.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner