Projekt
Utvecklingsprojekt - 65321

Sallan kylistä voimaa

Sallan kunta

01.04.2018 - 07.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on luoda Sallan kyliin hajautetun luontolähtöisen työhönkuntoutuksen toimintamalli, jossa kylät toimivat palveluntuottajina osana laajempaa, eri toimijoista koostuvaa yhteistyöverkostoa. Tavoitteena on toimintamallin kautta luoda Sallan kyliin työhönkuntoutumisympäristöjä, jotka tarjoavat työttömille henkilöille ympäri vuoden mahdollisuuksia osallistua lähellä asuinpaikkaansa työllistymistä edistävään toimintaan. Työhönkuntoutumisympäristöissä järjestettävällä toiminnalla lisätään kylien viihtyisyyttä, kotona asumista tukevia palveluja, asukkaiden osallisuutta, harrastusmahdollisuuksia sekä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Toimintamalli sisällytetään pysyvästi osaksi suunnitelmallista kylätoimintaa luomalla hankkeessa kyläkohtaisillä tiedoilla täydennettävä ¿kylän työhönkuntoutuksen suunnitelma¿ ¿opas, joka on liitettävissä osaksi kylän omaa kyläsuunnitelmaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

65321

Startdatum

01.04.2018

Slutdatum

07.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner